Υπολογισμός Δανείου
Χρηματοδότηση

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για την αγορά ενός ακινήτου ;

Ναι, υπάρχει. Η RETAMA συνεργάζεται με τραπεζες για την προώθηση στεγαστικών δανείων για την αγορά ακίνητου. Με τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα μπορεί να σας χορηγηθεί δάνειο έως και το 80% της τιμής του συμβολαίου. Η απόφαση για την χρηματοδότηση, οι όροι, το ποσό και το ποσοστό επι της αξίας του ακινήτου καθορίζονται αποκλειστικά από το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.  

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

Α. Εντοπισμός του ακινήτου που σας ενδιαφέρει

Β. Υποβολή αιτήματος ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση και των  απαραίτητων δικαιολογητικών : 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Στοιχεία ταυτοπροσωπίας

 • Αν είστε Έλληνας πολίτης, Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Αν είστε πολίτης Ε.Ε., Διαβατήριο
 • Αν είστε πολίτης τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αδείας διαμονής με πλήρη δικαιολογητικά ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού ή Ομογενούς

2. Οικονομικά στοιχεία 

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) για τα 3 τελευταία οικονομικά έτη, και επιπλέον 

 • Αν είστε μισθωτός Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών (τελευταίου 3μήνου)
 • Αν είστε συνταξιούχος Πρόσφατο αποδεικτικό πληρωμής σύνταξης (τελευταίου 3μήνου)
 • Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τελευταίου 3μήνου και Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3) τελευταίου οικονομικού έτους

3. Ακίνητη περιουσία

ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους (σε περίπτωση μη ύπαρξης ακινήτων, εκτύπωση της τρέχουσας «Περιουσιακής Κατάστασης», στην οποία αναγράφεται «Δεν έχει διαμορφωθεί περιουσιακή εικόνα για το έτος …)

Στην συνέχεια η διαδικασία της χρηματοδότησης προχωρά με τα ακόλουθα βήματα:

 • Αξιολόγηση αιτήματος-Πρόταση χρηματοδότησης από το τραπεζικό ίδρυμα
 • Αποδοχή πρότασης χρηματοδότησης
 • Νομικός και τεχνικός έλεγχος του ακινήτου 
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης
 • Εκταμίευση δανείου

Ένας σύμβουλος της Retama είναι δίπλα σας σε όλη τη διαδικασία μέχρι την παραλαβή των κλειδιών της νέας σας κατοικίας!

Ένας σύμβουλος της Retama είναι δίπλα σας σε όλη τη διαδικασία μέχρι την παραλαβή των κλειδιών της νέας σας κατοικίας!