Συντονισμός Τεχνικού – Πολεοδομικού & Νομικού ελέγχου ακινήτων