Υπολογισμός Δανείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τη χρήση των cookies σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας/ διαδικτυακού τόπου σας ενημερώνουμε για τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα www.retama.gr (εφεξής, η “Ιστοσελίδα“), που ανήκει στην εταιρεία Retama Real Estate S.A.U. (εφεξής, “Retama“).

Ο στόχος αυτής της πολιτικής είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη χρήση των cookies, τον σκοπό των χρησιμοποιούμενων cookies, καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές για τη διαχείρισή τους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ TA COOKIES ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ?

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης των ιστοσελίδων και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών, τη γλώσσα, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή (ή το κινητό τηλέφωνο) σας, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτά και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, ώστε να αρνείται την παραλαβή τους ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies.

Γενικά τα cookies επιτελούν διάφορες λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης σε μία ιστοσελίδα. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν (π.χ. cookies λειτουργικότητας, ανάλυσης, διαφήμισης, cookies τρίτων μερών κλπ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται στη συνέχεια.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ COOKIES

Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια κατηγοριοποίηση των cookies. Ωστόσο, το ίδιο cookie μπορεί να συμπεριληφθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Κατηγορίες cookies σύμφωνα με την οντότητα που τα διαχειρίζεται:

Ανάλογα με το ποιος είναι ο φορέας που διαχειρίζεται τον υπολογιστή από τον οποίο αποστέλλονται τα cookies και αντιμετωπίζει τα ληφθέντα δεδομένα, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε:

– Ιδία cookies: Αυτά είναι τα cookies που αποστέλλονται στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη από έναν υπολογιστή ή server που διαχειρίζεται ο ίδιος ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας και από τους οποίους παρέχεται η υπηρεσία που ζητά ο χρήστης.

– Cookies τρίτων μερών: Αυτά είναι τα cookies που αποστέλλονται στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη από υπολογιστή ή server που δεν διαχειρίζεται ο εκδότης, αλλά διαφορετική οντότητα, που επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτών των cookies.

Κατηγορίες cookies ανάλογα με το χρονικό διάστημα που παραμένουν ενεργοποιημένα:

Σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που παραμένουν ενεργοποιημένα στον τερματικό εξοπλισμό, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε:

– Cookies επίσκεψης (session): Είναι ένας τύπος cookie που έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ενώ ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα. Συνήθως χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που ενδιαφέρονται μόνο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο χρήστης σε μία μόνο περίπτωση.

– Μόνιμα cookies (permanent): Πρόκειται για έναν τύπο cookie, στον οποίο τα δεδομένα εξακολουθούν να αποθηκεύονται στο τερματικό του χρήστη και μπορούν να προσπελαστούν και να υποστούν επεξεργασία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ορίζεται από την οντότητα που είναι υπεύθυνη για το cookie, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από λίγα λεπτά έως αρκετά χρόνια.

Κατηγορίες cookies ανάλογα με το σκοπό τους:

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο γίνεται επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω cookies, μπορούμε να τα διακρίνουμε μεταξύ τους σε:

– Τεχνικά cookies (απαραίτητα): Πρόκειται για cookies που επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγηθεί σε μια ιστοσελίδα και να χρησιμοποιεί τις διάφορες επιλογές ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτήν και καταγράφουν πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, προσδιορισμό της περιόδου λειτουργίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες περιορισμένης πρόσβασης, μνημόνευση των στοιχείων που συνθέτουν μια παραγγελία, πραγματοποίηση μιας διαδικασίας αγοράς, υποβολή αιτήματος εγγραφής ή συμμετοχής σε μια εκδήλωση, χρήση στοιχείων ασφαλείας κατά την περιήγηση, αποθήκευση περιεχομένου για μετάδοση βίντεο ή / και ήχου κ.λπ.

– Cookies προσαρμογής (προτιμήσεις): Αυτά είναι cookies που επιτρέπουν στον χρήστη να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία με ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά, προκαθορισμένα με βάση μια σειρά κριτηρίων στο τερματικό του χρήστη, όπως, για παράδειγμα, τη γλώσσα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης μέσω του οποίου πραγματοποιείται πρόσβαση στην υπηρεσία, στις ρυθμίσεις ώρας ή περιοχής κ.λπ.

– Cookies Ανάλυσης (στατιστική): Αυτά είναι cookies που επιτρέπουν στον διαχειριστή τους να παρακολουθεί και να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών των ιστότοπων με τους οποίους είναι συνδεδεμένοι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτού του τύπου cookie χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δραστηριότητας των ιστότοπων, προκειμένου να εισαχθούν βελτιώσεις βάσει της ανάλυσης των δεδομένων χρήσης που έγιναν από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

– Cookies Διαφήμισης (marketing): Αυτά είναι cookies που επιτρέπουν τη διαχείριση, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, των διαφημιστικών χώρων που, όπου ενδείκνυται, έχει συμπεριλάβει ο συντάκτης σε μια ιστοσελίδα, βάσει κριτηρίων όπως το επεξεργασμένο περιεχόμενο ή τη συχνότητα εμφάνισης των διαφημίσεων.

– Cookies συμπεριφορικής διαφήμισης (marketing): Αυτά είναι cookies που επιτρέπουν τη διαχείριση, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, των διαφημιστικών χώρων που, όπου ενδείκνυται, έχει συμπεριλάβει ο συντάκτης σε μια ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών που αποκτώνται μέσω της παρατήρησης των συνηθειών περιήγησής τους, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου προφίλ για την προβολή διαφημίσεων βάσει αυτού.

Στη Retama χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, κυρίως με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, καθώς και να διεξάγουμε αναλύσεις σχετικές με την επισκεψιμότητά της και τα σημεία ενδιαφέροντος των επισκεπτών. Ειδικότερα, η Retama μπορεί να αποθηκεύει cookies στη συσκευή σας, εάν είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας.

Google Analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων της Google, που προϋποθέτει τη χρήση cookies και προσφέρει πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα στην ιστοσελίδα, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να διαβιβαστούν από την Google σε τρίτους που επεξεργάζονται τα δεδομένα εκ μέρους της, βάσει των εφαρμοστέων κάθε φορά διατάξεων. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Αν δεν επιθυμείτε η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics πατώντας εδώ. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το Google Analytics, επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, αλλά επισημαίνουμε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COOKIES?

Μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τη διαχείριση των cookies που πραγματοποιούνται από αυτήν την ιστοσελίδα πατώντας το κουμπί “Ορίστε τα cookie σας” που παρουσιάζουμε παρακάτω:

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε μια πλήρη και λεπτομερή λίστα με όλα τα cookies, ανά κατηγορίες, τα οποία διαχειρίζεται η Iστοσελίδα, κάνοντας κλικ στο κουμπί “Λίστα cookies” που εμφανίζεται παρακάτω:

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, να αποδεχτείτε, να απορρίψετε ή να επιλέξετε τα cookies των οποίων η εγκατάσταση επιτρέπει και ποια όχι. Για να το κάνετε αυτό, και ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης / συσκευής που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να ακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω: