Υπολογισμός Δανείου
Νομικές ενέργειες και Νομικός έλεγχος ακινήτων

Στη RETAMA είμαστε δυναμικοί, ευέλικτοι, αξιόπιστοι και συνεργάσιμοι! Η ομάδα μας αποτελείται από συνεργαζόμενους μηχανικούς, δικηγόρους και συμβολαιογράφους που παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις στην νομοθεσία και τους πολεοδομικούς κανόνες, ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλήψεις που θα στοιχίσουν σε πωλητές και αγοραστές. Επιπλέον, προσφέρουμε το σύνολο των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες προκειμένου να καταστεί μεταβιβάσιμο οποιοδήποτε ακίνητο – οικιστικό, επαγγελματικό, οικόπεδο. 

Σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνουμε: 

  • Τον συντονισμό και την εκτέλεση όλων των νομικών ενεργειών που απαιτούνται για την εγκατάσταση του νέου ιδιοκτήτη στο ακίνητο, την αποβολή του προηγούμενου ιδιοκτήτη (σε περίπτωση ακινήτου προερχόμενου από πλειστηριασμό – τραπεζικού ακινήτου) και την ένδικη αναζήτηση τυχόν μη εξοφλημένων δαπανών.
  • Τη γνωμοδότηση περί ισχύος μίσθωσης και την καταγγελία μισθωτικών συμβάσεων σε περίπτωση μισθωτών (σε περίπτωση ακινήτου προερχόμενου από πλειστηριασμό – τραπεζικού ακινήτου).
  • Τη φύλαξη κινητών αντικειμένων πρώην ιδιοκτήτη ή μισθωτή σε περίπτωση μεσεγγύησης (σε περίπτωση ακινήτου προερχόμενου από πλειστηριασμό – τραπεζικού ακινήτου).
  • Τον νομικό έλεγχο του ακινήτου (επικαιροποίηση ελέγχου βαρών και λήψη σειράς πιστοποιητικών πριν την πώληση).
Νομικές ενέργειες και Νομικός έλεγχος ακινήτων

Σε συνεργασία με πανελλαδικό δίκτυο επαγγελματιών διεκπεραιώνουμε τον εκτεταμένο έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και στο κτηματολόγιο της περιοχής τού προς αγορά ακινήτου ώστε να διαπιστωθεί:

  • Εάν το προς πώληση ακίνητο είναι ελεύθερο από υποθήκη, κατάσχεση, διεκδίκηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από το Δημόσιο.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να αξιολογήσουμε
το ακίνητό σας