Υπολογισμός Δανείου
Μελέτες Εκτίμησης Ακινήτων

Οι ακριβείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις, καθώς και οι συμβουλές για τις αποτιμήσεις ακινήτων, είναι κρίσιμες για την επιτυχία κάθε επένδυσης. Μια εμπεριστατωμένη εκτίμηση για την αξία ενός ακινήτου μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο για την επίτευξη ενός στόχου όπως είναι η εξασφάλιση ενός δανείου, το κλείσιμο μιας πώλησης ή ενοικίασης, η υποβολή εκθέσεων για τους επενδυτές, ή η επιλογή του βέλτιστου επενδυτικά περιουσιακού στοιχείου. Η ομάδα μας διαθέτει πιστοποιημένους εκτιμητές με βαθιά γνώση των διεθνών εκτιμητικών προτύπων, ικανών να παρέχουν υπηρεσίες όπως:

  • Εκτιμήσεις οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων, οικοπέδων, ξενοδοχειακών μονάδων, νοσοκομείων
  • Εκτιμήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και παγίων
  • Εκτίμηση χαρτοφυλακίου
Επικοινωνήστε μαζί μας για να αξιολογήσουμε
το ακίνητό σας