Υπάρχει δυνατότητα δανειοδότησής για την απόκτηση ακίνητου μεσα απο τη διαδικασια πλειστηριασμού ;

Προς το παρόν , δεν υπάρχουν προϊόντα στεγαστικής πίστης που να εξυπηρετούν την συγκεκριμένη αγορά. Πολύ σύντομα , μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων που αναμένεται να ανακοινώσουν την προσφορά ανάλογων προϊόντων, θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτή την ανάγκη