Υπολογισμός Δανείου

Τι κόστος έχει η διαδικασία;

  1. Η συμμετοχή σας είναι δωρεάν. Τα εξειδικευμένα στελέχη της RETAMA θα σας παρέχουν τη σωστή καθοδήγηση και υποστήριξη, και εσείς αυτόματα ξεχνάτε οποιαδήποτε ταλαιπωρία συλλογής εγγράφων και χρονοβόρων διαδικασιών.
  2. Σε περίπτωση που πλειοδοτήσετε στον πλειστηριασμό, η αμοιβή μας ορίζεται στο 2% επί της τιμής κλεισίματος του πλειστηριασμού. Μην ξεχνάτε ότι στο ποσοστό του 2% συμπεριλαμβάνεται ο συντονισμός όλων των διαδικασιών που έπονται του πλειστηριασμού, καθώς και το ότι εμείς σας παραδίδουμε τα κλειδιά στο χέρι!