Υπολογισμός Δανείου

Τι εννοούμε λέγοντας «εμπορικότητα περιοχής»;

Η εμπορικότητα μιας περιοχής καθορίζεται από τις τιμές πώλησης και ενοικίασης των ακινήτων της συγκεκριμένης περιοχής.