Υπολογισμός Δανείου

Τι γίνεται με την προκαταβολή μου σε περίπτωση μη κατακύρωσης του ακινήτου σε μένα;

Αν το ακίνητο κατακυρωθεί σε άλλον πλειοδότη, είτε αν ο πλειστηριασμός ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο συμβολαιογράφος είναι υπεύθυνος να επιστρέψει τα χρήματα ή τις εγγυητικές επιστολές εντός ολίγων ημερών στους τραπεζικούς λογαριασμούς από όπου έγιναν οι καταθέσεις.