Υπολογισμός Δανείου

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει πρώτα να κάνετε εγγραφή ως μέλος (υποψήφιος πλειοδότης) στην υπηρεσία www.eauction.gr