Υπολογισμός Δανείου

Πώς εξασφαλίζω το δικαίωμα συμμέτοχης σε έναν πλειστηριασμό;

Για να εξασφαλίσετε το δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, είναι απαραίτητη η καταβολή του 30% της τιμής πρώτης προσφοράς σε ακατάσχετο λογαριασμό που θα υποδείξει η συμβολαιογράφος που διενεργεί τον πλειστηριασμό. Η κατάθεσή σας πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού και το αποδεικτικό της να έχει αναρτηθεί μαζί με την αίτηση συμμετοχής σας στην πλατφόρμα www.eauction.gr. Παράδειγμα: Εάν ένας πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί την Τετάρτη 18/05/2022, η αίτηση συμμετοχής πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13/05/2022 στις 15.00.