Υπολογισμός Δανείου

Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος στον πλειστηριασμό;

Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς έχουν δικαίωμα συμμετοχής είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα.