Υπολογισμός Δανείου

Μπορώ να αγοράσω πολλά ακίνητα μαζί ;

Δεν υποστηρίζεται από την πλατφόρμα www.eauction.gr. ομαδική αγορά ακινήτων. Κάθε πλειστηριασμός αντιστοιχεί σε μία ιδιοκτησία. Ορισμένες φορές το σύνολο των ακινήτων μιας κατοικίας (κύρια κατοικία, αποθήκη, χώρος στάθμευσης) αποτελούν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και κατά συνέπεια είναι μέρη διαφορετικών πλειστηριασμών. Σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να συντονίσετε τις ενέργειές σας με τη βοήθεια των εξειδικευμένων στελεχών μας. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για παραπάνω από ένα ακίνητα, θα πρέπει να πλειοδοτήσετε στους αντίστοιχους πλειστηριασμούς που τα αφορούν.