Υπολογισμός Δανείου

Είναι εφικτό να επισκεφθώ ένα ακίνητο και να δω το εσωτερικό του πριν δηλώσω συμμετοχή στον πλειστηριασμό;

Η είσοδος σε ένα ακίνητο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι εφικτή. Αυτή η αδυναμία παραμένει και είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για ένα πλειοδότη αναφορικά με τη στρατηγική για το ύψος των προσφορών που επιθυμεί να υποβάλει. Ο υποψήφιος πλειοδότης καλείται να αρκεστεί στην εξωτερική εκτίμηση του πιστοποιημένου εκτιμητή και στη συμβουλή του έμπειρου στελέχους της RETAMA.