Υπολογισμός Δανείου

Έχω ΑΦΜ άλλης χώρας. Μπορώ να λάβω μέρος στον πλειστηριασμό;

Εφόσον διαθέτετε ΑΦΜ άλλης χώρας εκτός της Ελλάδας, θα πρέπει να στείλετε στον αρμόδιο υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την ταυτοποίησή σας προκειμένου να λάβετε την τελική έγκριση. Έπειτα, μπορείτε να πάρετε μέρος στη διαδικασία αφού πρώτα εγγραφείτε στην υπηρεσία www.eauction.gr.