retama.gr
210 7491888
info@retama.gr

Σχετικά με εμάς


retama

Ο Όμιλος UCI

Με αποκλειστικούς μετόχους, 2 παγκόσμιους τραπεζικούς οργανισμούς (BNP Paribas & Banco Santander), ο Όμιλος UCI ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1989 στην Ισπανία στο χώρο της στεγαστικής πίστης.

Σήμερα, μετά από 32 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, ο όμιλος UCI έχει παρουσία σε 4 χώρες, (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Βραζιλία), και επικεντρώνεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων σχετικά με την χρηματοδότηση, εκμετάλλευση και πώληση ακινήτων.

Η μετοχική σύνθεση του Ομίλου, αποτελεί εγγύηση για την ευρωστία και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

retama

RETAMA Real Estate - ποιοι είμαστε

H εταιρεία RETAMA Real Estate ανήκει στον Όμιλο της UCI με κύριο σκοπό δραστηριότητας την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης, πώλησης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας.

Οι εταιρείες UCI & RETAMA έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών εντός και εκτός της εταιρίας, (όπως εκτιμητές, συμβολαιογράφοι, λογιστές, δικηγόροι, μηχανικοί, εργολάβοι, κτηματομεσίτες, μεσίτες ασφαλειών, αλλά και εταιρίες καθαρισμού, φύλαξης, και διαχείρισης κοινοχρήστων) με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αναφορικά με την διαδικασία αγοράς, εκμετάλλευσης, μεταπώλησης, ενοικίασης και επισκευής ακινήτων.

Με προέλευση την Ιβηρική χερσόνησο και μακρόχρονη εμπειρία του Group στο χώρο της χρηματοδότησης στεγαστικών δανείων η RETAMA σε συνεργασία με την εταιρία διαχείρισης UCI (μέλη και οι δύο του ιδίου Ομίλου) προσφέρουν στους πελάτες τους (Funds, Τράπεζες, Servicers, θεσμικούς και ανεξάρτητους επενδυτές, ιδιώτες, κλπ.) τις ακόλουθες υπηρεσίες.

Στην RETAMA εξειδικευμένη ομάδα στελεχών με αυτοματοποιημένη διαδικασία, χρησιμοποιώντας λογισμικά που συνεργάζονται με αντίστοιχες βάσεις δεδομένων τραπεζών, αναλαμβάνουμε την ενσωμάτωση χαρτοφυλακίου ακινήτων στα συστήματα μας (διαδικασία Onboarding) και στην συνέχεια την πλήρη παρακολούθηση και διαχείρισητων ακινήτων από την πληρωμή των κοινοχρήστων μέχρι κι την τελική τους πώληση με πλήρη καταγραφή κι επιμερισμό των εξόδων και ενεργειών απαραίτητων για την διάθεσή τους στην αγορά.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχουμε, έρχονται να καλύψουν τα κενά στην πολύπλοκη διαδικασία διαχείρισης ακινήτων. Είτε αυτά αποτελούν μεμονωμένα ακίνητα ή μέρος συνολικού χαρτοφυλακίου, η RETAMA μέσα από το εξειδικευμένο της προσωπικό και το ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη αποτελεσματική διαχείριση αποδίδοντας προστιθέμενη αξία στο ακίνητο.

H RETAMA αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις εργασίες σχετικά με την πολεοδομική τακτοποίηση και βεβαίωση νομιμότητας των ακινήτων προς πώληση συμπεριλαμβανομένων και των διεκπεραιώσεων σε Πολεοδομίες, υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία & Δήμους.

Η RETAMA σε συνεργασία με δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, συντονίζει, επιβλέπει και αναλαμβάνει υπηρεσίες facility management για τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της όπως, πληρωμή λογαριασμών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δημοτικά τέλη), υπηρεσίες κοινοχρήστων, ασφάλιση ακινήτων, φύλαξη & περιφρούρηση ακινήτων.

Σημαντικός παράγοντας στη επιτυχημένη διαδικασία εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου είναι η προληπτική συντήρηση του, η επιδιόρθωση και επισκευή τμημάτων του. Ακίνητα που έχουν έρθει πλέον στις ιδιοκτησίες τραπεζικών ιδρυμάτων και ειδικότερα ακίνητα κενά - εγκαταλελειμμένα ή προερχόμενα από παράνομες ιδιοχρησίες, χρειάζονται επισκευές πριν ξεκινήσει η διαδικασία διάθεσης τους στην αγορά. Η RETAMA σε συνεργασία με δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών αναλαμβάνει την μελέτη, οικονομοτεχνική πρόταση και κατόπιν επίβλεψη της διαδικασίας αποκατάστασης του ακινήτου, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία και η τιμή πώλησης του ακινήτου και να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσοτέρους πιθανούς αγοραστές.

Η πολυετής εμπειρία μας στην Ελλάδα, και η συνεργασία μας με ένα πανελλήνιο δίκτυο μεσιτών αναγάγει την RETAMA σε σημαντικό παίκτη στο χώρο της εμπορικής προώθησης των ακινήτων. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα εμπορικής προώθησης, από την προσωπική επαφή με τον υποψήφιο αγοραστή, μέχρι και τις εντελώς ψηφιακές πλατφόρμες Ελλάδας και εξωτερικού που απευθύνονται σε πελάτες που προτιμούν τα ψηφιακά μέσα.

Απευθείας πώληση από τις εξειδικευμένες ομάδες πωλητών μας, συνεργασία με μεσίτες ακινήτων, προσφορές επενδυτικών ευκαιριών για Golden Visa, ειδικά portals για την προώθηση ακινήτων, ψηφιακή απεικόνιση και 360-video περιήγηση, διαδικασίες open house, newsletters, και χρήση Social Media, είναι μερικές από τις στρατηγικές προώθησης των ακινήτων που διαμορφώνουμε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας, αλλά και τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων.

Από το 2003 που το group UCI ξεκίνησε τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα, συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ δίκτυο κτηματομεσιτικών γραφείων, άνω των 500 σε εθνικό επίπεδο, με απασχολούμενο στελεχιακό δυναμικό άνω των 2000 επαγγελματιών μεσιτών σε όλη της Ελλάδα.

Στο χαρτοφυλάκιο της RETAMA περιλαμβάνονται ακίνητα τραπεζών, ιδιωτών, funds, προς πώληση, εκμετάλλευση και πλειστηριασμούς.

  • Οικιστικά
  • Εμπορικά
  • Επενδυτικά
  • Προς εκμετάλλευση
  • Προς πλειστηριασμό
  • Ακίνητα εισοδήματος
  • Logistics
  • Τουριστικού ενδιαφέροντος
  • Ακίνητα για Golden Visa

Οι συναινετικές λύσεις που προσφέρονται σε συνεργασία με την UCI (εθελοντικές παραδόσεις ακινήτων, ή πωλήσεις των ακινήτων προς μερική ή και ολική εξάλειψη του δάνειου), είναι ακόμα μια πρωτοπορία του Group που πρώτη η UCI εφάρμοσε στην Ελλάδα από το 2011.

Με αυτό τον τρόπο δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα σε δάνεια που δεν εμπίπτουν στις διάφορες κατηγορίες προστασίας από το Νομικό Πλαίσιο και την ίδια στιγμή οι δανειολήπτες επιθυμούν την οριστική διευθέτηση του δανείου τους

List of websites


Loading...