Υπολογισμός Δανείου
Χρηματοδότηση για αγορά ακινήτων σε πλειστηριασμό

Χρηματοδότηση από τράπεζα

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε πλειστηριασμό, πλέον σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε χρηματοδότηση από τράπεζα. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται για συγκεκριμένους πλειστηριασμούς, για αποπερατωμένα και πλήρους κυριότητας ακίνητα.

Χαρακτηριστικά Δανείου

 • Ποσό
  έως 70% της τιμής α’ προσφοράς του πλειστηριασμού.
  Προσδιορίζεται με βάση τις οικονομικές σας δυνατότητες και την αξία του ακινήτου
 • Διάρκεια
  Έως 40 έτη, ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη
 • Επιτόκιο
  Σταθερό, κυμαινόμενο ή συνδυασμό αυτών (πλέον εισφοράς Ν. 128/75)
 • Αποπληρωμή
  Με την καταβολή μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων
Ένας σύμβουλος της Retama είναι δίπλα σας σε όλη τη διαδικασία μέχρι την παραλαβή των κλειδιών της νέας σας κατοικίας!