Υπολογισμός Δανείου
Διαδικασίες ωρίμανσης ακινήτων για την μεταβίβασή τους

Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα της Retama παράλληλα με την παροχή πληροφοριών για το ακίνητο, τη νομική του κατάσταση και τις οικονομικές του προοπτικές, προβαίνει και σε ενέργειες για την ωρίμανση της διαδικασίας μεταβίβασης του ακινήτου.

Ποιες είναι αυτές:

  • Εσωτερική αυτοψία και μετρήσεις, συσχετισμός αυτοψίας με σχέδια οικοδομικής άδειας και σχέδια τίτλου ιδιοκτησίας, τα οποία αναλαμβάνουμε να παραλάβουμε για λογαριασμό σας.
  • Έλεγχο με βάση τον ισχύοντα νόμο περί αυθαιρέτων – σε περίπτωση νομίμως υφιστάμενου ακινήτου, προχωρούμε απευθείας σε έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας, ειδάλλως σε ενέργειες τακτοποίησης του ακινήτου.
  • Νομιμοποίηση – τακτοποίηση ακινήτου και σύνταξη απαραίτητων συνοδευτικών σχεδίων.
  • Έλεγχος της ποιοτικής κατάστασης του ακινήτου και εντοπισμός βλαβών.
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ).
  • Υποστήριξη διαδικασίας λήψης συναινέσεων σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης σύστασης, με συναίνεση συνιδιοκτητών για τη μεταβίβαση του ακινήτου
  • Δήλωση ακινήτου στον Δήμο
  • Έκδοση βεβαίωσης ΤΑΠ
  • Δήλωση ακινήτου σε Κτηματολόγιο, διόρθωση πρόδηλου σφάλματος, υποβολή ενστάσεων
Επικοινωνήστε μαζί μας για να αξιολογήσουμε
το ακίνητό σας