Υπολογισμός Δανείου

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Η Retama Real Estate σας στηρίζει κατά την εγγραφή σας στο πλειστηριασμό

.

κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού έως και την παραλαβή των κλειδιών της νέας σας κατοικίας!

Υποστήριξη για την απόκτηση ακινήτου από πλειστηριασμό

Υποστήριξη για συμμετοχή σε πλειστηριασμό (αίτηση/διενέργεια)

 • Μελέτη συνολικού κόστους απόκτησης του ακινήτου
 • Μελέτη χρονοδιαγράμματος παραλαβής ακινήτου
 • Υποστήριξη στην εγγραφή στην πλατφόρμα e-auction και ανάρτηση εγγράφων
 • Υποστήριξη στη δήλωση συμμετοχής στον πλειστηριασμό & κατάθεση της εγγυοδοσίας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη διαμόρφωσης στρατηγικής πλειστηριασμού
 • Συμβουλευτική υποστήριξη επί της διαδικασίας πριν και καθ΄όλη τη διάρκεια του πλειστηριασμού

Νομικός έλεγχος ακινήτου / συντονισμός νομικών ενεργειών

 • Συντονισμός νομικού ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία
 • Έλεγχος για ύπαρξη μισθωτηρίου σε συνεργασία με δικαστικούς επιμελητές
 • Παραλαβή έκθεσης πλειστηριασμού
 • Συντονισμός και ολοκλήρωση μεταγραφής κατακυρωτικής έκθεσης και άρσης βαρών
 • Παραλαβή πιστοποιητικών από Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο
 • Μεσεγγύηση, εφόσον απαιτείται και παράδοση νέων κλειδιών 

Τεχνικός έλεγχος και εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου

 • Εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου
 • Αξιολόγηση επενδυτικής απόδοσης ακινήτου
 • Τεχνικός έλεγχος ακινήτου σε συνεργασία με δίκτυο μηχανικών
 • Συντονισμός και ολοκλήρωση διαδικασίας νομιμοποίησης αυθαιρεσιών σε συνεργασία με δίκτυο μηχανικών
 • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με δίκτυο μηχανικών
 • Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου σε συνεργασία με δίκτυο μηχανικών
Ειδικά δάνεια για συμμετοχή σε πλειστηριασμό

Χρηματοδότηση από τράπεζα

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε πλειστηριασμό, πλέον σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε χρηματοδότηση από τράπεζα. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται για συγκεκριμένους πλειστηριασμούς, για αποπερατωμένα και πλήρους κυριότητας ακίνητα.

Χαρακτηριστικά Δανείου

 • Ποσό
  έως 70% της τιμής α’ προσφοράς του πλειστηριασμού.
  Προσδιορίζεται με βάση τις οικονομικές σας δυνατότητες και την αξία του ακινήτου
 • Διάρκεια
  Έως 40 έτη, ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη
 • Επιτόκιο
  Σταθερό, κυμαινόμενο ή συνδυασμό αυτών (πλέον εισφοράς Ν. 128/75)
 • Αποπληρωμή
  Με την καταβολή μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων
Ένας σύμβουλος της Retama είναι δίπλα σας σε όλη τη διαδικασία μέχρι την παραλαβή των κλειδιών της νέας σας κατοικίας!